راسته میگن زمان همه چیز روحل میکنه وآدم به گذشته خودش که روزی خودش رو براش جر میداد میخنده

امروزم من دارم به گذشته ام میخندمخنده

واقعا عاشق کی بودمخجالت

خنده ام میگیره خنده

خنده دار ترش اینکه بعد از چند سال اینو فهمیدمخنده

همون بهتر که نشدنیشخند

برادر یکی از دوستام دقیقا مشکل هشت سال پیش منو داره احمق زبان

دلم براش میسوزه چون داره اشتباهی رو میکنه که من کردم چشم

من بعد از چند سال فهمیدم که باید زندگی کنم

امیدوارم همه این رو بدونن که یه آدم از زندگیت رفت زندگی تموم نشده لبخند

اتفاقا آدمهای جدید و خیلی بهتری هستن که بیان قلب

امروز شش سال و شش ماه وشش روزه که پاکم و هوشیار قلب

خیلی خوشحالم که زنده ام وانرژی لبریز هورا

تشویقم کنیدتشویق

دوستتون دارمقلبماچ

یادتون نره هیچ انسانی این ارزش رو نداره که براش بمیرینماچ

/ 2 نظر / 25 بازدید
KouroSH

به قول دوستمون زمان فقط ته نشين ميکنه!

نیما

خوبه بالاخره فهمیدی خوشحالم از اولشم بهت گفتم این بکارت نمیاد ولی تو گوش نمیکردی [نیشخند]